Liên Hệ

Chúng tôi khuyến nghị các cuộc họp trực tuyến để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm coronavirus mới.

contact-man

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu.

Vui lòng tham khảo nội dung sau trong cột “Chi tiết yêu cầu”.

 • Nguồn nhân lực chuyên môn cao
 • Thực tập sinh kỹ năng nước ngoài
 • Kỹ năng cụ thể của người nước ngoài
 • Định hướng nghề nghiệp
 • Giáo dục tiếng Nhật, v.v.
 • Tiến vào Việt Nam
 • Đơn xin thị thực cư trú
 • Tài sản
 • Giới thiệu bất động sản
 • Khử trùng không gian
 • Kiểm tra PCR
 • Bán khẩu trang
 • Gia đình Tokugawa

  Gửi thông tin cho chúng tôi